در چشم پزشکی دو دسته عامل تاثیر گذار، تعیین کننده‌های اصلی در نتایج اعمال جراحی و درمانی می‌باشند. فاکتورهای مرتبط با نیروی انسانی مشتمل بر دانش، مهارت، سرعت تصمیم گیری، دقت و هوش. فاکتورهای مرتبط با تجهیزات که در ارتباط با تکنولوژی و فناوری پیشرفته روز دنیا بوده که البته تا حد زیادی وابسته به نیروی انسانی و دانش و مهارت استفاده از این ابزار می‌باشد.
با یک نظر به سوابق تحصیلی، علمی و پژوهشی دکتر زارعی قنواتی و تیم همراه و همچنین بررسی تکنولوژی به کار گرفته شده می‌توان به این باور رسید که این مرکز در زمینه خدمات جامع چشم پزشکی به بیش از آنچه ادعا می‌کند دست یافته است.

ترانس پی آر کی

SCHWIND LASER 1050RS

  • حذف عینک با پیشرفته‌ترین تکنولوژی
  • کنترل هوشمند دمای چشم حین عمل
  • اندازه گیری همزمان ضخامت قرنیه حین عمل جراحی برای ایمنی بیشتر
  • امکان انجام طیف وسیع درمانی برای موارد خاص مانند نازکی و نامنظمی قرنیه
  • امکان اصلاح دوباره افراد عمل شده و دچار برگشت عیب انکساری
  • اندازه گیری عیب انکساری و ورود اطلاعات بصورت اتوماتیک به دستگاه
SCHWIND SIRIUS

این ترکیب توپوگرافی و دوربین یک تجزیه و تحلیل سریع و سه بعدی از کل قرنیه و قسمت جلوی چشم را انجام می دهد. این یک راه حل مناسب برای جراحی عیوب انکساری و درمان آن است و همچنین برای اندازه گیری قوز قرنیه نیز مناسب می‌باشد.

SCHWIND PERAMIS

این ترکیبی توپوگرافی و ابرومتری خصوصیات نوری قرنیه و کل چشم را تجزیه و تحلیل می کند. از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه های تشخیصی SCHWIND ، گنجاندن کنترل سیکلوتورسیون استاتیک در تمام روش های درمانی است.