هناک عاملین مؤثرین و لهم الاثر المعین الاصلي في نتائج جراحات العین. الاول الامور المرتبطه بالیدالعامله و الذي تشتمل علی العلم و المهاره و سرعه اتخاذ القرار و الدقه والذکاء و الثانی الامور المرتبطه بالاجهزه و التکنولوجیا المتطوره و الحدیثه عالمیا و الذی تکون الی حدما مرتبطه بالعامل البشری و العلم و مهارة استخدام هذه الاجهزه.
و نظرا للسوابق الدراسیه و العلمیه والبحوث عند الدکتور زارعی و الفریق المرافق و ایضا متابعه التقنیه المتخذه نستطیع ان نذعن ان ما توصل الیه هذا المرکز في مجال خدمات طب العیون هو اکثر بکثیرمما یدعیه.

ترانس پی آر کی

SCHWIND LASER 1050RS

  • حذف عینک با پیشرفته‌ترین تکنولوژی
  • کنترل هوشمند دمای چشم حین عمل
  • اندازه گیری همزمان ضخامت قرنیه حین عمل جراحی برای ایمنی بیشتر
  • امکان انجام طیف وسیع درمانی برای موارد خاص مانند نازکی و نامنظمی قرنیه
  • امکان اصلاح دوباره افراد عمل شده و دچار برگشت عیب انکساری
  • اندازه گیری عیب انکساری و ورود اطلاعات بصورت اتوماتیک به دستگاه
SCHWIND SIRIUS

این ترکیب توپوگرافی و دوربین یک تجزیه و تحلیل سریع و سه بعدی از کل قرنیه و قسمت جلوی چشم را انجام می دهد. این یک راه حل مناسب برای جراحی عیوب انکساری و درمان آن است و همچنین برای اندازه گیری قوز قرنیه نیز مناسب می‌باشد.

SCHWIND PERAMIS

این ترکیبی توپوگرافی و ابرومتری خصوصیات نوری قرنیه و کل چشم را تجزیه و تحلیل می کند. از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه های تشخیصی SCHWIND ، گنجاندن کنترل سیکلوتورسیون استاتیک در تمام روش های درمانی است.