جراحی قوز قرنیه

 

قوز قرنیه یک بیماری چشمی است که طی آن قرنیه انحنای طبیعی خود را از دست داده و شکلی مخروطی به خود میگیرد. این تغییر انحنا سبب انحراف نور و اختلال دید میشود. اگر چه که قوز قرنیه موجب نابینایی کامل نمیشود، اما عدم توجه به آن مشکلات بینایی قابل توجهی را در پی خواهد داشت. خوشبختانه درمانهای موجود برای قوز قرنیه، بیماران را قادر خواهد ساخت تا مجددا از زندگی طبیعی بهرهمند شوند.
این بیماری پیشرونده بوده و معمولا هر چشم را درگیر میکند. میزان پیشرفت بیماری در هر چشم معولا مستقل از چشم دیگر میباشد.

علل بیماری

تا به حال علت بیماری قوز قرنیه ناشناخته میباشد. البتهمطالعاتی وجود دارد که به نقش عوامل وراثتی و آلرژی (مانند آسم و اگزما) پرداخته است. همچنین نشان داده شده است که استفاده از لنزهای تماسی نامناسب و مالیدن بیش از حد چشمان نیز ممکن است به بیماری قوز قرنیه منجر شود.

علایم

از اولین علایم این یماری میتوان به شکل نامنظم قرنیه اشاره کرد که ظاهری برآمده و مخروطی شکل جلوی کاسه چشم پیدا میکند. این برآمدگی و تغییر شکل در ابتدا مشهود نمیباشد که همین امر سبب پیشرفت بیماری به مرور زمان میشود.

تشخیص

این بیماری معمولا در اواخر نوجوانی یا اوایل دههی بیست سالگی قابل تشخیص میباشد. بیشتر جراحیهای قوز قرنیه در بیماران بین 45-20 سال انجام میشود.

درمان

درمانهای متعددی برای این بیماری وجود دارد که عبارت است از: عینک، لنزهای تماسی، ایمپلنت قرنیه و پیوند قرنیه.
عینک: در مراحل اولیهی بیماری استفاده از عینک بسیار سودمند بوده و سبب بهبود نزدیکبینی و آستیگماتیسم میشود. با پیشرفت بیماری استفاده از عینک در طولانی مدت تاثیری روی اصلاح بینایی نخواهد داشت.
لنزهای تماسی: از این لنزها برای حفظ و ثابت نگهداشتن شکل طبیعی قرنیه استفاده میشود که معمولا در 10-5 درصد موارد بیمار ناگزیر به پیوند قرنیه میشود.
جراحی: پیوند قرنیه با نتایج رضایت بخشی همراه بوده است. آمارها نشان میدهند که 1/98 درصد این پیوندها به مدت یک سال احتمال زنده ماندن دارند. این رقم به 5/97 درصد بعد از چهار سال میرسد. برای اطلاعات بیشتر در اینجا کلیک نمایید.
برای انتخاب بهترین درمان نظر چشم پزشک بسیار حائز اهمیت میباشد. تعداد زیادی کارآزمایی بالینی در موسسه چشم لیونز انجام میشود که برای ملاحظهی آنها میتوانید به صفحه کارآزمایی بالینی مراجعه کنید.

اطلاعات آتی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیماری قوز قرنیه، درمان و بهبودی آن میتوانید از مشاوره و راهنماییهای پزشکان و متخصصان مرکز ما بهره گیرید.