يكرم والجوائز

الدکتور سيامك زارعي قنواتي

جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه، آب مروارید و لیزیک از آمریکا

کسب عنوان
چشم پزشک پارسی (Persian Ophthalmologist)

در سال ۱۳۹۹ دکتر سیامک زارعی قنواتی به پاس افتخارات بین‌المللی و فعالیت‌های درخشان بین‌المللی برای انجمن چشم پزشکی ایران به افتخار عنوان [چشم پزشک پارسی] (Persian Ophthalmologist) از سوی بنیاد چشم پزشکی پروفسور شمس و کنگره سراسری فارابی نایل گردید.