[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

عمل جراحی آب مروارید و لنز داخل چشمی پریمیوم

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

جراحی آب مروارید نوعی روش جراحی چشم میباشد که طی آن عدسی برداشته شده و لنز مصنوعی جایگزین آن میشود. در حقیقت، این عمل برای درمان عدسی چشم که دچار کدورت شده به کار میرود.

[/mk_fancy_title][mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/cataract-surgery-and-premium-iol/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_bottom=”10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

لنزهای داخل چشمی فیکیک

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

این لنزها از طریق جراحی در داخل چشم کاشته میشود تا مشکلات نزدیک بینی را اصلاح کند. برخلاف سایر لنزهای داخل چشمی، کاشت این نوع لنز بدون برداشتن عدسی چشم بیمار انجام میشود لذا به آنها «فیکیک» میگویند.

[/mk_fancy_title][mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/phakic-iol/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_bottom=”10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

اعمال جراحی لیزیک و پی.آر.کی

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

لیزیک نوعی روش جراحی لیزری چشم میباشد که برای اصلاح مشکلات بینایی، کاهش یا حذف نیاز به عینک و یا لنز به کار میرود. لیزیک یکی از متداولترین انواع جراحیها برای عیوب انکساری چشم بوده که طی این جراحی، تغییراتی روی انحنای قرنیه اعمال میشود.

[/mk_fancy_title][mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/lasik-prk/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_bottom=”10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

عمل جراحی آب مروارید و لنز داخل چشمی پریمیوم

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

جراحی آب مروارید نوعی روش جراحی چشم میباشد که طی آن عدسی برداشته شده و لنز مصنوعی جایگزین آن میشود. در حقیقت، این عمل برای درمان عدسی چشم که دچار کدورت شده به کار میرود.

[/mk_fancy_title]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

لنزهای داخل چشمی فیکیک

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

این لنزها از طریق جراحی در داخل چشم کاشته میشود تا مشکلات نزدیک بینی را اصلاح کند. برخلاف سایر لنزهای داخل چشمی، کاشت این نوع لنز بدون برداشتن عدسی چشم بیمار انجام میشود لذا به آنها «فیکیک» میگویند.

[/mk_fancy_title]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

اعمال جراحی لیزیک و پی.آر.کی

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

لیزیک نوعی روش جراحی لیزری چشم میباشد که برای اصلاح مشکلات بینایی، کاهش یا حذف نیاز به عینک و یا لنز به کار میرود. لیزیک یکی از متداولترین انواع جراحیها برای عیوب انکساری چشم بوده که طی این جراحی، تغییراتی روی انحنای قرنیه اعمال میشود.

[/mk_fancy_title]

[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/cataract-surgery-and-premium-iol/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_bottom=”10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]
[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/phakic-iol/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_bottom=”10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]
[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/lasik-prk/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_bottom=”10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]
[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

جراحی ناخنک

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

ناخنک در حقیقت همان رشد خوش خیم بافت ملتحمه چشم میباشد که  بیشتر اوقات در بخش نازال چشم (مجاوربینی) ایجاد میشود. برای درمان ناخنک روشهای متعددی وجود دارد که عبارتند از: پرتودرمانی، پیوند ملتحمه از خود فرد بیمار و یا پیوند پرده آمنیوتیک. در بعضی بیماران به دلیل ملاحظات زیبایی، از برداشتن بافت ملتحمه خودداری میشود. با این حال درمان قطعی آن تنها از طریق حذف این بافت قابل دستیابی میباشد.

[/mk_fancy_title][mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/pterygium-surgery/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

جراحی قوز قرنیه

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

قوز قرنیه یک بیماری چشمی است که طی آن قرنیه انحنای طبیعی خود را از دست داده و شکلی مخروطی به خود میگیرد. این تغییر انحنا سبب انحراف نور و اختلال دید میشود. اگر چه که قوز قرنیه موجب نابینایی کامل نمیشود، اما عدم توجه به آن مشکلات بینایی قابل توجهی را در پی خواهد داشت. خوشبختانه درمانهای موجود برای قوز قرنیه، بیماران را قادر خواهد ساخت تا مجددا از بینایی طبیعی بهرهمند شوند.

[/mk_fancy_title][mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/keratoconus-surgery/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

پیوند قرنیه و کراتوپلاستی

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

پیوند قرنیه یکی از  جراحی های چشم میباشد که طی آن قرنیه اهدایی جایگزین قرنیه آسیب دیدهی بیمار میشود. اگر کل قرنیه نیاز به جایگزینی داشته باشد، جراحی کراتوپلاستی نفوذی انجام میشود. در صورتی که فقط بخشی از قرنیه تحت جراحی قرار گیرد، از پیوند کراتوپلاستی لایهای نامیده میشود.

[/mk_fancy_title][mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/corneal-transplant/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

جراحی ناخنک

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

ناخنک در حقیقت همان رشد خوش خیم بافت ملتحمه چشم میباشد که  بیشتر اوقات در بخش نازال چشم (مجاوربینی) ایجاد میشود. برای درمان ناخنک روشهای متعددی وجود دارد که عبارتند از: پرتودرمانی، پیوند ملتحمه از خود فرد بیمار و یا پیوند پرده آمنیوتیک. در بعضی بیماران به دلیل ملاحظات زیبایی، از برداشتن بافت ملتحمه خودداری میشود. با این حال درمان قطعی آن تنها از طریق حذف این بافت قابل دستیابی میباشد.

[/mk_fancy_title]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

جراحی قوز قرنیه

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

قوز قرنیه یک بیماری چشمی است که طی آن قرنیه انحنای طبیعی خود را از دست داده و شکلی مخروطی به خود میگیرد. این تغییر انحنا سبب انحراف نور و اختلال دید میشود. اگر چه که قوز قرنیه موجب نابینایی کامل نمیشود، اما عدم توجه به آن مشکلات بینایی قابل توجهی را در پی خواهد داشت. خوشبختانه درمانهای موجود برای قوز قرنیه، بیماران را قادر خواهد ساخت تا مجددا از بینایی طبیعی بهرهمند شوند.

[/mk_fancy_title]

[mk_fancy_title color=”#000000″ size=”18″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

پیوند قرنیه و کراتوپلاستی

[/mk_fancy_title][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”16″ font_weight=”400″ font_style=”normal” font_family=”none” align=”right”]

پیوند قرنیه یکی از  جراحی های چشم میباشد که طی آن قرنیه اهدایی جایگزین قرنیه آسیب دیدهی بیمار میشود. اگر کل قرنیه نیاز به جایگزینی داشته باشد، جراحی کراتوپلاستی نفوذی انجام میشود. در صورتی که فقط بخشی از قرنیه تحت جراحی قرار گیرد، از پیوند کراتوپلاستی لایهای نامیده میشود.

[/mk_fancy_title]

[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/pterygium-surgery/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]
[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/keratoconus-surgery/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]
[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” url=”http://drsiamakzarei.com/corneal-transplant/” align=”right” margin_top=”-10″ margin_right=”0″]اطلاعات بیشتر[/mk_button]