انجمن جراحی پیوند قرنیه و آب مروارید و جراحی عیوب انکساری امریکا یک جامعه علمی بین المللی است و بیش از ۹۰۰۰ عضو دارد. هدف اصلی از تاسیس این جامعه علمی ارتقاء سطح مهارت های جراحی و علمی چشم پزشکان در سرتاسر دنیا می باشد.

11174876_930763686975573_8429445489362465814_n

Leave a Comment